จะทราบได้อย่างไรว่าเด็กคนไหนเป็นเด็ก LD           จากตอนที่ 1 และ 2 ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือได้นำเสนอวิธีการสังเกตเบื้องต้น สำหรับลักษณะเด็กที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้หรือ LD ในตอนที่ 3 นี้ มีแนวทางการช่วยเหลือเด็ก LD มาฝากค่ะ
Read more
ลูกของคุณมีลักษณะเช่นนี้หรือไม่? จากตอนที่ 1 ผู้ปกครองหลายๆ คนเจอปัญหาเดียวกันคือ ลูกยังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่ได้ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือได้นำเสนอวิธีการสังเกตเบื้องต้น
Read more
มักจะไม่มีระเบียบ ขี้ลืม หาของไม่ค่อยเจอทั้งที่อยู่ใกล้ตัว ไม่ค่อยสนใจการอ่าน การเขียน และทำการบ้าน มีลายมือสูงๆ ต่ำๆ ผอมๆ อ้วนๆ
Read more
ย้อนกลับไป 30-40 ปีก่อนหน้านี้ หลายๆ คนไม่เคยแม้แต่จะได้ยินคำว่าออทิสติก แต่เดี๋ยวนี้ ดูเหมือนคำๆ นี้เข้ามาใกล้เรามากขึ้นทุกที.
Read more
ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ เป็นองค์กรเอกชน ที่เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ Center for special needs children บำบัด ฟื้นฟู และให้บริการเกี่ยวกับเด็กที่ความต้องการพิเศษทุกประเภท
Read more
ไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษ หรือเด็กปกติ แทบจะทุกครอบครัวต้องเคยเจอกับปัญหาพฤติกรรมของลูกน้อย ไม่ว่าจะเป็น การอาละวาด ร้องไห้ ขว้างปาสิ่งของ ไม่ยอมกินข้าว ฯลฯ
Read more
เป็นความผิดปกติทางด้านพัฒนาการที่อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และพัฒนาการด้านภาษา
Read more
ความผิดปกติทางการพูดเป็นการพูดช้าที่ต่างจากการพูดของคนอื่นที่อยู่ในสังคมเดียวกัน พูดแล้วฟังไม่เข้าใจ ฟังไม่รู้เรื่อง เป็นการพูดที่ผู้ฟังและ/หรือผู้พูดเกิดความคับข้องใจที่ได้ยินคำพูดนั้น
Read more
“เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” ทุกคนคงเคยได้ยินประโยคนี้กันค่อนข้างบ่อย ในปัจจุบันจำนวนประชากรเด็กในประเทศไทยมีค่อนข้างมากแต่ในจำนวนประชากรเด็กก็ยังคงมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่มีความพิเศษ
Read more

ปฎิทินการสอน