การให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษา

ทันทีที่ครอบครัวของท่านได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือแล้ว ทีมงานให้คำปรึกษาของเรายินดีอยู่เคียงข้างผู้ปกครอง เพื่อคอยให้คำปรึกษา ความเข้าใจ และข้อมูลความรู้ต่างๆ ศูนย์ฯ เข้าใจดีว่าการที่บุตรหลานได้รับการวินิจฉัยว่าสูญเสียการได้ยินนั้นอาจทำให้ครอบครัวต้องพบกับความเปลี่ยนแปลง

จากการดึงนักวิชาการต่างๆ ทางด้านจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก และนักกิจกรรมบำบัด ศูนย์ฯ ให้ความสำคัญกับการยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง แล้วร่วมมือกันเพื่อมอบความช่วยเหลือให้แก่เด็ก

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาการทางสังคม นักพัฒนาการเด็ก นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา ทีมงานให้คำปรึกษาโดยแนวทางการใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการดูแลเด็กโดยรวม

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน