โปรแกรมพัฒนาการด้านภาษาและการฟังแบบเข้มข้น

รับสอนเด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษาและการฟังล่าช้ากว่าวัย มีอายุตั้งแต่ 3-7 ปี เพื่อเร่งกระบวนการเรียนรู้แบบเข้มข้นด้านการฟัง คำศัพท์ กระตุ้นพัฒนาการองค์รวมของประสาทการรับรู้ ส่งเสริมการทำงานของสมองเพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาภาษาพูดให้ทันอายุจริงเพื่อเตรียมเข้าเรียนในโรงเรียนร่วมกับเด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกัน เป็นการสอนรายบุคคล จำนวน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ร่วมกับการอบรมผู้ปกครอง ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน