การทดสอบการได้ยินชนิดต่างๆ Behavioral Audiometry : การวัดการได้ยินโดยสังเกตพฤติกรรมเพื่อตรวจสอบหาค่าของเสียงเบาที่สุดที่ได้ยิน โดยที่เสียงจะถูกปล่อยออกมาผ่านระบบซาวด์ฟีลด์ หรือที่ครอบหู หรือการใช้ที่ฟังใส่หู และผ่านการสั่นสะเทือนของกระดูกศีรษะ ใช้การสังเกตเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กในส่วนของพฤติกรรมที่ปฏิบัติ เช่นการดูดนิ้ว แววตาที่เปิดกว้าง และการมีท่าตกใจเมื่อได้ยินเสียง ใช้การกระตุ้นด้วยสิ่งที่เห็นใ 
Read more
ลูกท่านได้ยินหรือไม่? หากบุตรหลานของท่านไม่มีพัฒนาการตามขั้นตอนการได้ยินในแต่ละวัยดังที่ระบุไว้ตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ ท่านควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที ท่านสามารถนัดรับการตรวจสอบการได้ยินแบบครบวงจรได้ที่ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือหมายเลขโทรศัพท์ 02-271-4455 หรือ 084-728-3492 ทารกของท่านสามารถตรวจวัดการได้ยินได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่แรกเกิด โดยนักแก้ไขการได้ยินและผู้เชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับเด็ก เด็กเล็กที่ 
Read more

ปฎิทินการสอน