สอบถามรายละเอียดการบริการ

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Link ติดต่อ

เวลาทำการ

9:00 - 17:00
8:00 - 17:00

ปฎิทินการสอน

สอบถามรายละเอียดการบริการ

ท่านสามารถกรอกแบบสอบถาม เพื่อขอคำแนะนำได้