ลูกท่านได้ยินหรือไม่

ลูกท่านได้ยินหรือไม่?

หากบุตรหลานของท่านไม่มีพัฒนาการตามขั้นตอนการได้ยินในแต่ละวัยดังที่ระบุไว้ตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ ท่านควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที

ท่านสามารถนัดรับการตรวจสอบการได้ยินแบบครบวงจรได้ที่ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-4455 หรือ 084-728-3492

ทารกของท่านสามารถตรวจวัดการได้ยินได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่แรกเกิด โดยนักแก้ไขการได้ยินและผู้เชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับเด็ก เด็กเล็กที่มีการสูญเสียการได้ยินและไม่เคยได้รับการตรวจมาก่อนจะพบปัญหาทางการสื่อสาร และสังคมอย่างมาก การได้รับการตรวจและวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจึงสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้

0-3 เดือน  เด็กทารกจะนอนไปทางด้านที่มีเสียงบทสนทนาหากเด็กตื่น และจะเงียบเมื่อได้ยินเสียงคนที่คุ้นเคย

ภายใน 6 เดือน  เด็กทารกจะตื่นเมื่อได้ยินเสียงดัง และหันหน้าไปทางทิศนั้น

ภายใน 9 เดือน  เด็กเล็กจะชอบเล่นของเล่นที่มีเสียงและแหงนมองเมื่อมีคนเรียกชื่อ เด็กควรจะสามารถออกเสียงได้หลายเสียงที่มีท่วงทำนองสูง-ต่ำได้หลายแบบ

ภายใน 12 เดือน  บุตรของท่านควรจะเข้าใจคำหลากหลาย เช่น “บ๊าย-บาย” “ไม่” “ร้อน” “หมา” เด็กจะเลียนแบบเสียงพูดบางเสียงในเวลาที่อยากพูด อาจจะเป็นคำ 2-3 คำ เช่น “ดา-ดา” “มา-มา”

ภายใน 18 เดือน  บุตรของท่านควรพูดได้มากกว่า 6 คำและสามารถทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้ เช่น “ไปหยิบรองเท้า” “ดูพ่อซิ” หรือ “เปิดหนังสือ”

ภายใน 2 ปี  บุตรของท่านควรได้เรียนรู้คำใหม่ๆในทุกๆ วัน

ภายใน 3 ปี  บุตรของท่านควรจะใช้คำ 2-3 คำในประโยค บุคคลในครอบครัวควรจะเข้าใจคำพูดของเด็กได้

ภายใน 4 ปี  บุตรของท่านควรใช้ประโยคที่มีคำ 4-6 คำ บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวควรจะเข้าใจคำพูดของเด็กได้       

 

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน