เสียงตอบรับจากลูกค้า เพ็ญลักษณ์ วรวรรณ ณ อยุธยา

ความสุขของ คุณเพ็ญลักษณ์ วรวรรณ ณ อยุธยา และความประทับใจในการบริการ

ดิฉันมีลูกสาวเป็นเด็กพิเศษประเภทออทิสติก และได้รู้จักศูนย์เด็กพิเศษแสงเหนือโดยการแนะนำของเพื่อนสนิทว่าอยู่ใกล้บ้าน เลยลองมาดู ครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาอย่างแรกที่ประทับใจคือสถานที่ซึ่งดูสะอาดปลอดภัยและให้ความรู้สึกเหมือนบ้านซึ่งเด็กๆ น่าจะชอบมากกว่าโรงพยาบาล ยิ่งพอได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ยิ่งมั่นใจว่าที่นี่เหมาะกับลูกสาว เจ้าหน้าที่และครูฝึกทุกคนอบอุ่นและเป็นมิตรอย่างมาก และที่สำคัญครูฝึกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเด็กเป็นอย่างดี จึงตกลงใจที่จะย้ายลูกมาฝึกที่แสงเหนือ (เดิมฝึกที่ รพ.เอกชน)
จากวันแรกจนถึงวันนี้เป็นเวลาร่วมสองปีแล้ว ลูกมีพัฒนาการดีขึ้นมาก นิ่งขึ้น มีการพัฒนาทางสติปัญญาดีขึ้น จนคุณหมอชม เริ่มจากผึก SI ตามคำแนะนำจากการประเมินเด็กของครูฝึก และตามมาด้วยศิลปะ กับ ABA ตามขั้นตอนที่ครูฝึกแนะนำ ดิฉันดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิด ลูกสาวดูมีความสุขพร้อมๆกับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ ดิฉันรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านหลังเล็กที่อบอุ่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกัน เป็นสังคมเล็กๆ ที่พร้อมจะต้อนรับเด็กพิเศษทุกคน การฝึกเด็กพิเศษนั้นต้องใช้เวลาและความอดทนเป็นอย่างมาก ดังนั้นดิฉันคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องค้นหาสถานที่ฝึกที่เรารู้สึกมั่นใจและอบอุ่นเพราะเราต้องใช้ชิวิตส่วนหนึ่งอยู่เป็นเวลายาวนาน และดิฉันก็ได้พบแล้ว และได้แต่หวังว่า ศูนย์แสงเหนือ จะเติบโตและอยู่เป็นที่พึ่งของเด็กๆไปนานนานค่ะ

— เสียงตอบรับจากลูกค้า เพ็ญลักษณ์ วรวรรณ ณ อยุธยา

 

ความบกพร่องต่างๆ นั้นอาจรวมถึงการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ ปัญหาทางด้านประสาทความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และความบกพร่องทางการเรียนรู้