เสียงตอบรับจากลูกค้า กฤษฎาภา การิน

ความสุขของ น้อง กฤษฎาภา การิน และความประทับใจในการบริการ

การเดินทางของคุณแม่สายรุ้งและน้องไอเดีย เรื่องราวของคุณแม่ ที่มีลูกซึ่งมีความบกพร่องทางด้านการได้ยินและได้รับการช่วยเหลือโดยการใส่เครื่องช่วยฟังและผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ณ วันนั้น จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่น ความทุ่มเทของคุณแม่ที่มีต่อลูก เรามาดูกันนะคะ ว่าตอนนี้น้องไอเดียมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง

— เสียงตอบรับจากลูกค้า กฤษฎาภา การินธิ

Student น้องไอเดียกับการเดินทางสู่ชีวิตใหม่

ความบกพร่องต่างๆ นั้นอาจรวมถึงการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ ปัญหาทางด้านประสาทความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และความบกพร่องทางการเรียนรู้