เสียงตอบรับจากลูกค้า Okga Rodiawan and Rachanee Sansnamart

First impression can go a long way Okga Rodiawan and Rachanee Sansnamart

First impression can go a long way, at least that's what we felt with North Light Center. When we first bring our 5 years old son there, we can sense how the teachers have ways to get through him when no stranger could have ever done. Based on this alone, we're confident that it is the best place for our son to be. Personalized touch is key for our son's development and since the first day of school until now, that is what he's been receiving. At the end of the night, it always soothes us whenever we asked our son will he go to school tomorrow, cause the answer almost always a Yes!

— เสียงตอบรับจากลูกค้า Okga Rodiawan and Rachanee Sansnamart

 

ความบกพร่องต่างๆ นั้นอาจรวมถึงการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ ปัญหาทางด้านประสาทความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และความบกพร่องทางการเรียนรู้