เสียงตอบรับจากลูกค้า ธัญญลักษณ์ อรุณโชคเจริญ

ความสุขของ คุณ ธัญญลักษณ์ อรุณโชคเจริญ และความประทับใจในการบริการ

"ต้องบอกว่าปลื้มค่ะ ที่บอกอย่างนี้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ค่ะ 1. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆ ในความรู้สึกของคุณพ่อ คุณแม่ ทั้งทางด้านความสะอาด สถานที่น่าเรียน น่าทำกิจกรรม มีที่พักนั่งรอสำหรับผู้ปกครองค่อนข้างครบครัน 2. ด้านการเรียนการสอนและการดูแลเด็กๆ ก็ดีมากๆ ในความรู้สึกของคุณพ่อคุแม่ คือมีคุณครูที่เอาใจใส่ ดูแลเด็กๆ แบบ 1:1 ทำให้เด็กมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นในรอบด้านเลยค่ะ มีการเข้าถึงปัญหา และหาวิธีเพื่อปรับแก้ให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ สรุป จากการที่น้องมิคได้มาฝึกพัฒนาในรอบด้านที่นี่นั้น ทำให้น้องมิคมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ใหญ่ การฝึกเข้าห้องน้ำ ฯลฯ คุณพ่อ คุณแม่รู้สึกประทับใจมากค่ะ"

— เสียงตอบรับจากลูกค้า คุณ ธัญญลักษณ์ อรุณโชคเจริญ

 

ความบกพร่องต่างๆ นั้นอาจรวมถึงการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ ปัญหาทางด้านประสาทความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และความบกพร่องทางการเรียนรู้