ลูกของคุณมีลักษณะเช่นนี้หรือไม่?

มักจะไม่มีระเบียบ ขี้ลืม หาของไม่ค่อยเจอทั้งที่อยู่ใกล้ตัว ไม่ค่อยสนใจการอ่าน การเขียน และทำการบ้าน มีลายมือสูงๆ ต่ำๆ ผอมๆ อ้วนๆ เขียนวนหัวตัวหนังสือไปมาไม่รู้จะหัวเข้าหรือหัวออกดีเขียนกลับด้าน ตัวหนังสือทับกัน ปะปนกันในหนึ่งบรรทัด เขียนไม่เป็นระบบ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่รอบคอบ ผิดๆ ถูกๆ

#เด็กLD #เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ #LD #เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

 

ผู้ปกครองที่สงสัยว่าลูกเป็น LD สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับการประเมินได้ที่ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

โทร. 084-728-3492