ลูกของคุณมีลักษณะเช่นนี้หรือไม่?

จากตอนที่ 1 ผู้ปกครองหลายๆ คนเจอปัญหาเดียวกันคือ ลูกยังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่ได้ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือได้นำเสนอวิธีการสังเกตเบื้องต้น สำหรับลักษณะเด็กที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้หรือ LD ในตอนที่ 2 นี้ มีจุดสังเกตอาการและพฤติกรรมของเด็ก LD มาฝากค่ะ

ผู้ปกครองหลายท่านพบปัญหาและพาลูกไปเรียนพิเศษแต่ลูกก็ยังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่ได้ลูกเองก็ไม่มีแรงผลักดันให้อยากอ่าน อยากเขียน อยากไปเรียนทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดมีความสำคัญ ที่จะช่วยลูกให้สามารถเรียนรู้ด้านวิชาการ ตามเพื่อนๆ ในชั้นเรียนเดียวกันได้

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือช่วยลูกท่านได้ศูนย์ฯ ได้ออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนสำหรับเด็กแต่ละคนที่ประสบปัญหาด้านการเรียนรู้ ด้วยการทำงานร่วมกันของทีมครูการศึกษาพิเศษและทีมนักกิจกรรมบำบัด

ผู้ปกครองที่สงสัยว่าลูกเป็น LD สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับการประเมินและคัดกรอง LD ได้ที่ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ทางศูนย์ฯ ใช้แบบประเมินมาตรฐานของประเทศไทย สำหรับใช้กับนักเรียนคนไทยโดยเฉพาะ ครูการศึกษาพิเศษได้ผ่านการอบรมการใช้แบบประเมินเฉพาะด้านนี้ ประกอบกับการทำงานร่วมกับนักกิกรรมบำบัด ที่มีแบบประเมินเฉพาะทางอีกชุดหนึ่งซึ่งจะทำให้ทราบโดยละเอียดว่าเด็กมีปัญหาในด้านใดเพื่อจัดโปรแกรมการฝึกเป็นรายบุคคล

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้


LINE@ : @northlight
โทร. 084-728-3492


#เสริมสร้างศักยภาพการเรียน #เด็กLD #เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ #LD #เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้