การให้ความรู้ผู้ปกครอง การให้ความรู้ผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพราะหากผู้ปกครองได้รับความรู้และข้อมูลเพิ่มขึ้นก็จะสามารถช่วยเหลือลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้สื่อสารไปในโลกแห่งการสื่อสารได้มากขึ้นเช่นกัน
Read more
การทดสอบการได้ยินชนิดต่างๆ Behavioral Audiometry : การวัดการได้ยินโดยสังเกตพฤติกรรมเพื่อตรวจสอบหาค่าของเสียงเบาที่สุดที่ได้ยิน โดยที่เสียงจะถูกปล่อยออกมาผ่านระบบซาวด์ฟีลด์ หรือที่ครอบหู หรือการใช้ที่ฟังใส่หู และผ่านการสั่นสะเทือนของกระดูกศีรษะ ใช้การสังเกตเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กในส่วนของพฤติกรรมที่ปฏิบัติ เช่นการดูดนิ้ว แววตาที่เปิดกว้าง และการมีท่าตกใจเมื่อได้ยินเสียง ใช้การกระตุ้นด้วยสิ่งที่เห็นใ 
Read more
ลูกท่านได้ยินหรือไม่? หากบุตรหลานของท่านไม่มีพัฒนาการตามขั้นตอนการได้ยินในแต่ละวัยดังที่ระบุไว้ตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ ท่านควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที ท่านสามารถนัดรับการตรวจสอบการได้ยินแบบครบวงจรได้ที่ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือหมายเลขโทรศัพท์ 02-271-4455 หรือ 084-728-3492 ทารกของท่านสามารถตรวจวัดการได้ยินได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่แรกเกิด โดยนักแก้ไขการได้ยินและผู้เชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับเด็ก เด็กเล็กที่ 
Read more
ดิฉันมีลูกสาวเป็นเด็กพิเศษประเภทออทิสติก และได้รู้จักศูนย์เด็กพิเศษแสงเหนือโดยการแนะนำของเพื่อนสนิทว่าอยู่ใกล้บ้าน เลยลองมาดู ครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาอย่างแรกที่ประทับใจคือสถานที่ซึ่งดูสะอาดปลอดภัยและให้ความรู้สึกเหมือนบ้านซึ่งเด็กๆ น่าจะชอบมากกว่าโรงพยาบาล
Read more
First impression can go a long way, at least that's what we felt with North Light Center. When we first bring our 5 years old son there, we can sense how the teachers have ways to get through him when no stranger could have ever done
Read more
ถ้าพวกเราเห็นคุณค่าควาพยามของคุณแม่ณดา และความอดทนของน้องณดา และคิดว่าวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ ผปค.อีกหลายคน ก็ขอให้ช่วยกดไลค์และแชร์ให้มากที่สุด
Read more
ถ้าพวกเราเห็นคุณค่าควาพยามของคุณแม่ณดา และความอดทนของน้องณดา และคิดว่าวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ ผปค.อีกหลายคน ก็ขอให้ช่วยกดไลค์และแชร์ให้มากที่สุด
Read more
ถ้าพวกเราเห็นคุณค่าควาพยามของคุณแม่ณดา และความอดทนของน้องณดา และคิดว่าวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ ผปค.อีกหลายคน ก็ขอให้ช่วยกดไลค์และแชร์ให้มากที่สุด
Read more
วิ่งเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปีนี้เป็นปีที่สองของการจัดงานวิ่งเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยมูลนิธิ The Rainbow Room ทางศูนย์ฯ เข้าร่วมสร้างการตระหนักรู้ และร่วมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษสู่ผู้ปกครอง ทีมงาน 20 คนเข้าร่วมในงานนี้
Read more
ฉลองวันฮาโลวีน ทุกๆ ปี ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ จัดรายการ Trick or Treat ให้เด็กๆ และครู ได้มีโอกาสแต่งตัวแฟนซี ดดยเด็กๆ จะเดินไปตามห้องเรียนเพื่อเล่นเกมกับคุณครู เพื่อที่จะด้แลกขนมหวานมาใส่ถุง สำหรับปี 2012 มีภาพเด็ดๆ มาฝากค่ะ
Read more

ปฎิทินการสอน