คอร์สพิเศษในช่วงปิดเทอม

นย์เปิดบริการจัดโปรแกรมปิดเทอมรวม 2 ช่วง ในหนึ่งปี ช่วงแรกได้แก่ช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม และช่วงที่สองคือช่วงเดือนตุลาคม ตามระบบการศึกษาของโรงเรียนในประเทศไทย คอร์สปิดเทอมทั้งสองช่วงนั้นเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 2-7 ขวบ

โดยเด็กๆ จะมาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่นทั้งในห้องและกลางแจ้ง กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา การเรียน ทักษะสังคม การฝึกพูด การช่วยเหลือตนเอง ในขณะเดียวกันผู้ปกครองจะมีคอร์สเสริมเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องขอการสูญเสียการได้ยินของเด็กเล็ก

การสอนฝึกพูดผ่านการฟัง การพัฒนาภาษา การให้การช่วยเหลือการด้านจิตใจ อารมณ์และการศึกษา

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นวันที่ ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดต่างๆ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-271-4455 และ info@northlightcenter.com

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้
LINE@ : @northlight
โทร. 084-728-3492
Facebook : https://www.facebook.com/specialneeds.bangkok/