ดิฉันมีลูกสาวเป็นเด็กพิเศษประเภทออทิสติก และได้รู้จักศูนย์เด็กพิเศษแสงเหนือโดยการแนะนำของเพื่อนสนิทว่าอยู่ใกล้บ้าน เลยลองมาดู ครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาอย่างแรกที่ประทับใจคือสถานที่ซึ่งดูสะอาดปลอดภัยและให้ความรู้สึกเหมือนบ้านซึ่งเด็กๆ น่าจะชอบมากกว่าโรงพยาบาล
Read more
First impression can go a long way, at least that's what we felt with North Light Center. When we first bring our 5 years old son there, we can sense how the teachers have ways to get through him when no stranger could have ever done
Read more
ถ้าพวกเราเห็นคุณค่าควาพยามของคุณแม่ณดา และความอดทนของน้องณดา และคิดว่าวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ ผปค.อีกหลายคน ก็ขอให้ช่วยกดไลค์และแชร์ให้มากที่สุด
Read more
ถ้าพวกเราเห็นคุณค่าควาพยามของคุณแม่ณดา และความอดทนของน้องณดา และคิดว่าวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ ผปค.อีกหลายคน ก็ขอให้ช่วยกดไลค์และแชร์ให้มากที่สุด
Read more
ถ้าพวกเราเห็นคุณค่าควาพยามของคุณแม่ณดา และความอดทนของน้องณดา และคิดว่าวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ ผปค.อีกหลายคน ก็ขอให้ช่วยกดไลค์และแชร์ให้มากที่สุด
Read more

ปฎิทินการสอน