ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ เป็นองค์กรเอกชน ที่เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ Center for special needs children บำบัด ฟื้นฟู และให้บริการเกี่ยวกับเด็กที่ความต้องการพิเศษทุกประเภท
Read more
ไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษ หรือเด็กปกติ แทบจะทุกครอบครัวต้องเคยเจอกับปัญหาพฤติกรรมของลูกน้อย ไม่ว่าจะเป็น การอาละวาด ร้องไห้ ขว้างปาสิ่งของ ไม่ยอมกินข้าว ฯลฯ
Read more
เป็นความผิดปกติทางด้านพัฒนาการที่อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และพัฒนาการด้านภาษา
Read more
ความผิดปกติทางการพูดเป็นการพูดช้าที่ต่างจากการพูดของคนอื่นที่อยู่ในสังคมเดียวกัน พูดแล้วฟังไม่เข้าใจ ฟังไม่รู้เรื่อง เป็นการพูดที่ผู้ฟังและ/หรือผู้พูดเกิดความคับข้องใจที่ได้ยินคำพูดนั้น
Read more
“เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” ทุกคนคงเคยได้ยินประโยคนี้กันค่อนข้างบ่อย ในปัจจุบันจำนวนประชากรเด็กในประเทศไทยมีค่อนข้างมากแต่ในจำนวนประชากรเด็กก็ยังคงมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่มีความพิเศษ
Read more

ปฎิทินการสอน