การให้ความรู้ผู้ปกครอง การให้ความรู้ผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพราะหากผู้ปกครองได้รับความรู้และข้อมูลเพิ่มขึ้นก็จะสามารถช่วยเหลือลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้สื่อสารไปในโลกแห่งการสื่อสารได้มากขึ้นเช่นกัน
Read more
การให้ความรู้ผู้ปกครอง การให้ความรู้ผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพราะหากผู้ปกครองได้รับความรู้และข้อมูลเพิ่มขึ้นก็จะสามารถช่วยเหลือลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้สื่อสารไปในโลกแห่งการสื่อสารได้มากขึ้นเช่นกัน
Read more
การให้ความรู้ผู้ปกครอง การให้ความรู้ผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพราะหากผู้ปกครองได้รับความรู้และข้อมูลเพิ่มขึ้นก็จะสามารถช่วยเหลือลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้สื่อสารไปในโลกแห่งการสื่อสารได้มากขึ้นเช่นกัน
Read more
การให้ความรู้ผู้ปกครอง การให้ความรู้ผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพราะหากผู้ปกครองได้รับความรู้และข้อมูลเพิ่มขึ้นก็จะสามารถช่วยเหลือลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้สื่อสารไปในโลกแห่งการสื่อสารได้มากขึ้นเช่นกัน
Read more
การให้ความรู้ผู้ปกครอง การให้ความรู้ผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพราะหากผู้ปกครองได้รับความรู้และข้อมูลเพิ่มขึ้นก็จะสามารถช่วยเหลือลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้สื่อสารไปในโลกแห่งการสื่อสารได้มากขึ้นเช่นกัน
Read more
การให้ความรู้ผู้ปกครอง การให้ความรู้ผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพราะหากผู้ปกครองได้รับความรู้และข้อมูลเพิ่มขึ้นก็จะสามารถช่วยเหลือลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้สื่อสารไปในโลกแห่งการสื่อสารได้มากขึ้นเช่นกัน
Read more
การให้ความรู้ผู้ปกครอง การให้ความรู้ผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพราะหากผู้ปกครองได้รับความรู้และข้อมูลเพิ่มขึ้นก็จะสามารถช่วยเหลือลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้สื่อสารไปในโลกแห่งการสื่อสารได้มากขึ้นเช่นกัน
Read more
การทดสอบการได้ยินชนิดต่างๆ Behavioral Audiometry : การวัดการได้ยินโดยสังเกตพฤติกรรมเพื่อตรวจสอบหาค่าของเสียงเบาที่สุดที่ได้ยิน โดยที่เสียงจะถูกปล่อยออกมาผ่านระบบซาวด์ฟีลด์ หรือที่ครอบหู หรือการใช้ที่ฟังใส่หู และผ่านการสั่นสะเทือนของกระดูกศีรษะ ใช้การสังเกตเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กในส่วนของพฤติกรรมที่ปฏิบัติ เช่นการดูดนิ้ว แววตาที่เปิดกว้าง และการมีท่าตกใจเมื่อได้ยินเสียง ใช้การกระตุ้นด้วยสิ่งที่เห็นใ 
Read more
ลูกท่านได้ยินหรือไม่? หากบุตรหลานของท่านไม่มีพัฒนาการตามขั้นตอนการได้ยินในแต่ละวัยดังที่ระบุไว้ตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ ท่านควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที ท่านสามารถนัดรับการตรวจสอบการได้ยินแบบครบวงจรได้ที่ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือหมายเลขโทรศัพท์ 02-271-4455 หรือ 084-728-3492 ทารกของท่านสามารถตรวจวัดการได้ยินได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่แรกเกิด โดยนักแก้ไขการได้ยินและผู้เชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับเด็ก เด็กเล็กที่ 
Read more
ดิฉันมีลูกสาวเป็นเด็กพิเศษประเภทออทิสติก และได้รู้จักศูนย์เด็กพิเศษแสงเหนือโดยการแนะนำของเพื่อนสนิทว่าอยู่ใกล้บ้าน เลยลองมาดู ครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาอย่างแรกที่ประทับใจคือสถานที่ซึ่งดูสะอาดปลอดภัยและให้ความรู้สึกเหมือนบ้านซึ่งเด็กๆ น่าจะชอบมากกว่าโรงพยาบาล
Read more

ปฎิทินการสอน