เสียงตอบรับจากลูกค้า วรัญญา ภิรมยา

ความสุขของ กฤษฎาภา การินธิ และความประทับใจในการบริการ

การเดินทางของคุณแม่สายรุ้งและน้องไอเดีย เรื่องราวของคุณแม่ ที่มีลูกซึ่งมีความบกพร่องทางด้านการได้ยินและได้รับการช่วยเหลือโดยการใส่เครื่องช่วยฟังและผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ณ วันนั้น จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่น ความทุ่มเทของคุณแม่ที่มีต่อลูก เรามาดูกันนะคะ ว่าตอนนี้น้องไอเดียมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง

— เสียงตอบรับจากลูกค้า กฤษฎาภา การินธิ

Student น้องไอเดียกับการเดินทางสู่ชีวิตใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=fIsLvZid2Kk&t=1s

Menu

ปฎิทินการสอน

Applied Behavior Analysis

ABA

Auditory Verbal Therapy

AVT

Picture Exchange Communication System

PECS

Creative Art Therapy

CAT

ความบกพร่องต่างๆ นั้นอาจรวมถึงการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ ปัญหาทางด้านประสาทความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และความบกพร่องทางการเรียนรู้ คลิก ดูโปรแกรมการสอน ทั้งหมด
5.0
2022-01-29T15:20:47+07:00
ถ้าพวกเราเห็นคุณค่าควาพยามของคุณแม่ณดา และความอดทนของน้องณดา และคิดว่าวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ ผปค.อีกหลายคน ก็ขอให้ช่วยกดไลค์และแชร์ให้มากที่สุด