เสียงตอบรับจากลูกค้า ธัญญลักษณ์ อรุณโชคเจริญ

ความสุขของ ธัญญลักษณ์ อรุณโชคเจริญ และความประทับใจในการบริการ

การเดินทางของคุณแม่สายรุ้งและน้องไอเดีย เรื่องราวของคุณแม่ ที่มีลูกซึ่งมีความบกพร่องทางด้านการได้ยินและได้รับการช่วยเหลือโดยการใส่เครื่องช่วยฟังและผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ณ วันนั้น จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่น ความทุ่มเทของคุณแม่ที่มีต่อลูก เรามาดูกันนะคะ ว่าตอนนี้น้องไอเดียมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง

— เสียงตอบรับจากลูกค้า ธัญญลักษณ์ อรุณโชคเจริญ

Menu

ปฎิทินการสอน

Applied Behavior Analysis

ABA

Auditory Verbal Therapy

AVT

Picture Exchange Communication System

PECS

Creative Art Therapy

CAT

ความบกพร่องต่างๆ นั้นอาจ.รวมถึงการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ ปัญหาทางด้านประสาทความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และความบกพร่องทางการเรียนรู้ คลิก ดูโปรแกรมการสอน ทั้งหมด
5.0
2022-01-29T15:33:41+07:00
การเดินทางของคุณแม่สายรุ้งและน้องไอเดีย เรื่องราวของคุณแม่ ที่มีลูกซึ่งมีความบกพร่องทางด้านการได้ยินและได้รับการช่วยเหลือโดยการใส่เครื่องช่วยฟังและผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ณ วันนั้น จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่น ความทุ่มเทของคุณแม่ที่มีต่อลูก เรามาดูกันนะคะ ว่าตอนนี้น้องไอเดียมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างไร…