การเดินทางของคุณแม่สายรุ้งและน้องไอเดีย เรื่องราวของคุณแม่ ที่มีลูกซึ่งมีความบกพร่องทางด้านการได้ยินและได้รับการช่วยเหลือโดยการใส่เครื่องช่วยฟังและผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ณ วันนั้น จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่น ความทุ่มเทของคุณแม่ที่มีต่อลูก เรามาดูกันนะคะ ว่าตอนนี้น้องไอเดียมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง
Read more
ถ้าพวกเราเห็นคุณค่าควาพยามของคุณแม่ณดา และความอดทนของน้องณดา และคิดว่าวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ ผปค.อีกหลายคน ก็ขอให้ช่วยกดไลค์และแชร์ให้มากที่สุด
Read more
ถ้าพวกเราเห็นคุณค่าควาพยามของคุณแม่ณดา และความอดทนของน้องณดา และคิดว่าวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ ผปค.อีกหลายคน ก็ขอให้ช่วยกดไลค์และแชร์ให้มากที่สุด
Read more

ปฎิทินการสอน