ดูรายละเอียด

ครูห้องเรียน และ ครูผู้ช่วยห้องเรียนเตรียมความพร้อม

รับสมัครครูห้องเรียน และ ครูผู้ช่วยห้องเรียนเตรียมความพร้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง

  • ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ ครุศาสตร์ปฐมวัย หรือจิตวิทยาพัฒนาการ
  • ชอบสอนเด็กเล็ก มีประสบการณ์ทำงานกับเด็กอายุ 1-6 ปี
  • ผู้สมัครจะได้รับการอบรม และพัฒนาด้านการสอนพูดผ่านทักษะการฟัง
  • ผู้ที่มีคะแนนการเรียนในระดับเกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความสามารถทางการพูดชัดเจน อ่านและเขียนภาษาไทยได้ดี มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Comments are closed.

ปฎิทินการสอน


แบบฟอร์มลงทะเบียนรับ ครูห้องเรียน และ ครูผู้ช่วยห้องเรียนเตรียมความพร้อม