ดูรายละเอียด

นักจิตวิทยาพัฒนาการ

รับสมัครนักจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อปฏิบัติงานด้านการสอน การกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา และการฟัง ในห้องเรียนเตรียมความพร้อม
จำนวน 1 ตำแหน่ง

   • ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 
   • ชอบสอนเด็กเล็ก
   • ผู้สมัครจะได้รับการอบรม และพัฒนาด้านการสอนพูดผ่านทักษะการฟัง
   • ผู้ที่มีคะแนนการเรียนในระดับเกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความสามารถทางการพูดชัดเจน อ่านและเขียนภาษาไทยได้ดี มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Comments are closed.

ปฎิทินการสอน


แบบฟอร์มลงทะเบียนรับ นักจิตวิทยาพัฒนาการ