เกร็ดความรู้ประสาทหูเทียม – การกระตุ้นให้พูดมากขึ้น

 ครูทรายนำเกร็ดความรู้มาฝากผู้ปกครองน้องๆ ผู้ใช้ประสาทหูเทียมค่ะ เกร็ดความรู้ #4 คือการกระตุ้นให้น้องพูดมากขึ้น เมื่อน้องเริ่มพูดได้แล้ว

ผู้ปกครองก็ยังต้องกระตุ้นให้น้องพูดมากขึ้น วันนี้ครูจากแสงหนือมีเทคนิคดีๆ ในการเพิ่มพูนการใช้ภาษาของเด็กๆ มาฝากค่ะ.

ขอรับความรู้เพิ่มเติมได้ที่
LINE@ : @northlight
โทร. 084-728-3492
Facebook : https://www.facebook.com/specialneeds.bangkok/