เกร็ดความรู้ประสาทหูเทียม – การนั่งระดับเดียวกันกับเด็กขณะให้ภาษา

การนั่งระดับเดียวกันกับเด็กขณะให้ภาษา คือการนั่งอยู่ในระดับเดียวกับน้อง ในขณะที่กำลังทำกิจกรรมให้ภาษากับน้องเพื่อดึงความสนใจของน้องมาสู่กิจกรรมที่ผู้ปกครองกำลังทำกับน้องอยู่.
ซึ่งนอกจากจะให้เกิดความสนใจร่วมกัน ยังจะช่วยให้เกิดความสนุก นำมาซึ่งการเรียนรู้ภาษาของน้อง อันจะเกิดผลลัพธ์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ

ขอรับความรู้เพิ่มเติมได้ที่
LINE@ : @northlight
โทร. 084-728-3492
Facebook : https://www.facebook.com/specialneeds.bangkok/