ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และอาสาสมัครตลอดปี
นักศึกษาที่สนใจ มีความประสงค์จะเข้าร่วมฝึกงานในระหว่างการศึกษาหรือเป็นอาสาสมัคร
สามารถส่งรายละเอียดส่วนตัวพร้อมประวัติการศึกษามาได้ที่ info.northlightcenter@gmail.com

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน