เกร็ดความรู้ประสาทหูเทียม – การให้ตัวเลือก.

ในการสอนเด็กที่ใช้เครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียม การพูดตัวเลือกให้เด็กฟังจะช่วยฝึกการฟังและประมวลผลของเด็ก เช่น ในขณะที่รับประทานผลไม้
ควรให้เด็กเลือกผลไม้ที่เด็กอยากรับประทาน นอกจากเด็กจะได้รับทานผลไม้ที่ชอบแล้ว ยังช่วยให้เด็กมีความมั่นใจจากการได้เป็นผู้เลือกด้วยค่ะ

ขอรับความรู้เพิ่มเติมได้ที่
LINE@ : @northlight
โทร. 084-728-3492
Facebook : https://www.facebook.com/specialneeds.bangkok/