เกร็ดความรู้ประสาทหูเทียม – การทำตามความสนใจของเด็ก.

การให้ภาษาแก่น้องๆ คุณพ่อคุณแม่ควรทำกิจกรรมที่เด็กสนใจ เด็กจึงจะให้ความร่วมมือและพัฒนาภาษาได้ดีกว่าการบังคับในกิจกรรมที่เด็กไม่ชอบ ซึ่งในวันนี้ทางศูนย์ฯ ได้นำเกร็ดความรู้ที่ 5

การทำตามความสนใจของเด็ก“ เป็นเทคนิคการให้ภาษาสำหรับน้องๆ ที่ใช้ประสาทหูเทียม เพื่อให้ผู้ปกครองต่อยอดในการพัฒนาภาษา.

ขอรับความรู้เพิ่มเติมได้ที่
LINE@ : @northlight
โทร. 084-728-3492
Facebook : https://www.facebook.com/specialneeds.bangkok/