การตรวจวัดการได้ยิน

ศูนย์มอบบริการการตรวจการได้ยินในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พร้อมเอกสารรายงานผลการตรวจการได้ยิน และหากพบว่าเด็กคนใดมีการสูญเสียการได้ยิน ทางศูนย์ฯ พร้อมให้ผู้ปกครองได้เข้ารับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการได้ยิน เพื่อฟังการอธิบายผลตรวจอย่างละเอียด วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่อาจมีผล และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมพบกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อปรึกษาเรื่องแนวทางการวางแผนการเรียนตามแนวทางของศูนย์ฯ

รูปแบบการบริการตรวจวัดการได้ยินมีดังนี้ :
• Tympanometry
• Acoustic Reflexes
• Behavioral Observation Audiometry (BOA)

ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจการได้ยินชนิดต่างๆ ได้ตรงนี้

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือไม่มีเครื่องช่วยฟังจำหน่าย แต่ทางศูนย์จะให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์ทางการได้ยินที่จำเป็น และการมอบความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของครอบครัว

 

ผู้ปกครองสามารถนัดตรวจการได้ยินได้ที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-279-3030 เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. เข้าสู่เว๊ปไซด์ของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ คลิ๊กตรงนี้

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้