เสียงตอบรับจากลูกค้า วรัญญา ภิรมยา

เป็นวีดีโอของคุณแม่น้องณดา ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมไปตอนอายุได้ 2.2 ปี แม่เล่าเรื่องราวของการที่ตนยอมรับว่ามีลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีความมานะในการฟื้นฟูการฟังและการฝึกพัฒนาภาษาพูด ถ้าพวกเราเห็นคุณค่าควาพยามของคุณแม่ณดา และความอดทนของน้องณดา และคิดว่าวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจให้ ผปค.อีกหลายคน ก็ขอให้ช่วยกดไลค์และแชร์ให้มากที่สุด

— เสียงตอบรับจากลูกค้า วรัญญา ภิรมยา

Student น้องณดากับโลกแห่งเสียง

ความบกพร่องต่างๆ นั้นอาจรวมถึงการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ ปัญหาทางด้านประสาทความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และความบกพร่องทางการเรียนรู้